matematykaszkolna.pl
. ble: |x|*|x−1|*|x+1|+2x>2 rozwiąż
5 paź 18:17
M:
16 cze 06:00
iKe: x=−1 x=0 x=1 dla 1) x∊(−,−1) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |x|=−x, |x−1|=1−x |x+1|=−x−1 (−x)(1−x)(−x−1)+2x>2 x−x3+2x>2 −x3+3x−2>0 x3−3x+2<0 x3−3x+2=0 x=1 podwójny x=−2 pojedynczy x3−3x+2<0 dla x∊(−,−2) =================== 2) x∊[−1,0) −−−−−−−−−−−−−−−−−− |x|=−x |x−1|=1−x |x+1|=x+1 (−x)(1−x)(x+1)+2x−2>0 x3+x−2>0 (x3+x−2=0 x=1 pojedynczy x3+x−2>0 dla x∊(1,) brak rozwiązan w tym przedziale =============================================== 3) x∊[0,1) −−−−−−−−−−−−− |x|=x |x−1|=1−x |x+1=x+1 x(1−x)(x+1)+2x−2>0 −x3+3x−2>0 x3−3x+2<0 x3−3x+2=(x−1)2(x+2) x=−2 pojedynczy x=1 podwójny x3−3x+2<0 dla x∊(−,−2) Brak rozwiązań w tym przedziale ========================================== 4) x∊[1,) −−−−−−−−−−−−−−−−−−− |x|=x |x−1|=x−1 |x+1|=x+1 x(x−1)(x+1)+2x−2>0 x3+x−2>0 x3+x−2=(x−1)(x2+x+2) x=1 pojedynczy i x=1 należy do przedziału [1,) x3+x−2>0 dla x∊(1,) ====================== |x|*|x−1|*|x+1|+2x>2 dla x∊(−.−2)U(1,) ====================
16 cze 09:45