matematykaszkolna.pl
Proszę o wyjaśnienie tego zadanka :)) Krzyś: Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f, wiedząc że: przyjmuje ona największą wartość równą 2, a jej miejscami zerowymi są liczby −1 i 3
17 lip 18:33
Bogdan: rysunek
 x1 + x2 
W = (xw, yw), x1 = −1, x2 = 3, xw =

= ..., yw = 2
 2 
postać iloczynowa y = a(x − x1)(x − x2) lub postać kanoniczna y = a(x − xw)2 + yw Wstaw dane do równania funkcji i oblicz współczynnik a
17 lip 18:40
Krzyś: Dzięki wielkie emotka
17 lip 18:47
Benny: Możemy też skorzystać z wzorów viete'a.
 −b 
x1+x2=

 a 
−b 

=2
a 
b=−2a
 c 
x1*x2=

 a 
c 

=−3
a 
c=−3a więc równanie postaci y=ax2+bx+c zapiszemy w postaci: y=ax2−2ax−3a mamy punkt W(1;2) (jak obliczyć xw masz pokazane wyżej emotka ) podstawiamy punkt W do równania i dostajemy a emotka
17 lip 18:59
Marta: Skąd x=1
20 paź 14:57
chichi:
 a + b 
dla funkcji kwadratowej: f(a) = f(b) ⇒ p =

 2 
20 paź 15:00
chichi:
 x1 + x2 
w szczególności: f(x1) = 0 = f(x2) ⇒ p =

 2 
20 paź 15:01