matematykaszkolna.pl
ekstrema wiola: Wyznacz ekstremum lokalne funkcji uwiklanej wzorem x2−4xy+3y2−10=0
26 cze 19:53
M:
16 cze 06:03