matematykaszkolna.pl
paraboloida Karolina: Znajdź geometryczny środek ciężkości obszaru ograniczonego powierzchniami 3x2+3z2=4y oraz y=3
22 cze 00:07
M:
17 cze 06:23