matematykaszkolna.pl
przestrzeń ilorazowa edge: Wyznaczyć bazę przestrzeni ilorazowej V/W dla V=ℤ34 W=lin((1,1,0,0), (1,0,2,1))
17 cze 18:57
M:
17 cze 06:25
ddfvsdf: rysunekddfb
18 cze 14:47