matematykaszkolna.pl
oblicz pole sześciokąta foremnego ktorego obwod jest o 8 krotszy Bartuś: Oblicz pole sześciokąta foremnego którego obwód jest o 8 krótszy od długości okręgu opisanego na tym sześcokącie.
25 maj 18:47
Bartuś: pomocy!
25 maj 18:58
Mila: rysunek a=r 6a+8=2π*a 2π*a−6a=8 a*(2π−6)=8
 8 
a=

 2π−6 
 4 
a=

 π−3 
 a23 
P6−kąta=6*

 4 
Podstaw i oblicz pole.
25 maj 19:27
W:
24 wrz 10:26