matematykaszkolna.pl
Szereg funkcyjny Klodzia: Jak oszacować |n*3n−1*xn−1|<= żeby szereg z tego oszacowania był zbieżny? x∊(−1/3, 1/3)
17 maj 17:49
M:
22 cze 05:59