matematykaszkolna.pl
logika rafal: Podaj dziedzinę dla której wyrażenie to jest prawdziwe: ⎡x⎤ − ⎣x⎦ = 1, x∈__
4 maj 21:07
M:
23 cze 06:30