matematykaszkolna.pl
zzadania maaa: wyznacz wszystkie wartości parametru m dla których równanie x3 − mx +2 = 0 ma 3 rozwiązania
4 maj 18:57
M:
23 cze 06:31