matematykaszkolna.pl
obliczyć Tosia: log3edo2−ln6+ln2e= oblicz
3 maj 14:01
M:
23 cze 06:32
Little Mint:
 logee lne 
log3e2=2log3e=2(log3+loge)=2(log3+

)=2(log3+

)=
 loge10 ln10 
 1 1 
=2(log3+

)=2(0,477+

)=2(0,477+0,434)=2*0,911=1,822
 ln10 2,303 
Pytanie . Czy dobrze to policzyłem ?
23 cze 23:04