matematykaszkolna.pl
rownanie trygonometryczne biednymaturzysta007: rozwiąż równanie {2}{1+4sin24x)=1−{3}{3+4sin24x} w przedziale <0,π>
30 kwi 11:45
M:
23 cze 06:33
Little Mint: rysunek czarny wykres y=sin(x) czerwony wykres y=sin(4x)
2 3 

=1−

1+4sin2(4x) 3+4sin2(4x) 
Założenie ;
 1 
sin2(4x)≠−

zawsze
 4 
 3 
sin2(4x)≠−

zawsze
 4 
D=ℛ
2 3+4sin2(4x)−3 

=

1+4sin2(4x) 3+4sin2(4x) 
2 4sin2(4x) 

=

1+4sin2(4x) 3+4sin2(4x) 
6+8sin2(4x)=4sin2(4x)+[4sin2(4x)]2 −[4sin2(4x)]2+4sin2(4x)+6=0 [4sin2(4x)]2−4sin2(4x)−6=0 sin2(4x)=t i t∊[0,1] (4t)2−4t−6=0 16t2−4t−6=0 Δ=16+384=400
 4−20 1 
t1=

=−

odpada
 32 2 
 24 3 
t2=

=

dobry jest
 32 4 
 3 
sin2(4x)=

 4 
 3 3 
1) sin(4x)=

lub 2)sin(4x)=−

 2 2 
 π 
A) sin(4x)=sin

 3 
 π 
4x=

+2kπ k∊C
 3 
 π  
x=

+

 12 2 
 π 
Dla k=0 x=

∊[0,π]
 12 
 π π  
Dla k=1 x=

+

=

∊[0,π]
 12 2 12 
Dla k=2 x∉[0,π] lub
  
B)sin(4x)=sin

 3 
  
4x=

+2kπ k∊C
 3 
 π  
x=

+

 6 2 
 π 
dla k=0 x=

∊[0,π]
 6 
 π π  
dla k=1 x=

+

=

 6 2 3 
dla k=2 x∉[0,π]
 3 
2) sin(4x)=−

 2 
  
C) sin(4x)=sin(

 3 
  
4x=

+2kπ k∊C
 3 
 π  
x=

+

 3 2 
 π 
dla k=0 x=

∊[0,π]
 3 
  
dla k=1 x=

 6 
dla k=2 x∉[0,π] lub
 11π 
D) sin(4x)=sin

 6 
 11π 
4x=

+2kπ i k∊C
 6 
 11π  
x=

+

 24 2 
 11π 
dla k=0 x=

∊[0,π]
 24 
 23π 
dla k=1 x=

∊[0,π]
 24 
k=2 x∉[0,π]
 π π π 11π    23π 
Odp x∊{

,

,

,

,

,

,

,

}
 12 6 3 24 12 3 6 24 
Bardzo bym prosił o sprawdzenie tego rozwiązania . Dziękuje
23 cze 13:58
Little Mint:
23 cze 23:42