matematykaszkolna.pl
Parametry równania + pochodna Bronka: Dla jakich wartości parametru p równanie x3 +3px − p2 = 0 ma trzy różne rozwiązania?
29 kwi 17:52
M:
23 cze 06:33
Little Mint: rysunek Równanie sześcienne jest w postaci x3+px+q=0 Wyróżnik (Δ) tego równania na postac
 4p3 
Δ=q2+

 27 
Równanie to ma : 1) trzy rózne rozwiązania rzeczywiste gdy jego wyróżnik(Δ) jest mniejszy od zera x3+3px−p2=0 Nasz wyróznik ma postac
 4(3p)3 
Δ=p4+

 27 
 4*27p3 
Δ=p4+

=p4+4p3
 27 
p3(p+4)=0 p=0 potrójny p=−4 pojedynczy p4+4p3<0 dla p∊(−4,0) Dla p∊(−4,0) równanie x3+3px−p2=0 ma trzy rózne rozwiązania rzeczywiste
23 cze 10:24
wredulus_pospolitus: alternatywne podejście: f(x) = x3 + 3px − p2 1. f'(x) = 3x2 + 3p −−−> f'(x) = 0 ⇔ x2 = −p −−−> p < 0 (wtedy mamy jedno maksimum i jedno minimum lokalne −> co jest pierwszym warunkiem do tego abyśmy mogli mieć 3 miejsca zerowe dla funkcji f(x) ) 2. jako, że współczynnik przy najwyższej potędze > 0 to: f(max lokalne) = f(p) = p3 + 3p2 − p2 = p3 − 3p2 = p2(p−3) musi być > 0 −−−−> p < 3 ∧ p ≠ 0 f(min lokalne) = f(−p) = −p3 − 3p2 − p2 = −p2(p+4) musi być < 0 −−−> p > 4 3. co daje nam ostatecznie przedział p ∊ (−4 ; 0)
23 cze 11:15