matematykaszkolna.pl
Oblicz sin 40 stopni Stefan: Oblicz sin 40 stopni
28 kwi 19:40
M:
24 cze 06:01
Krzysiek: Z tablic sin4oo=0,6428 Natomiast metoda przybliżona wychodzi mi sin40o=0,6511
24 cze 23:03
Krzysiek: Jednak jeśli policzymy metoda przybliżona nie sin(40o)=sin(30+10o) tylko
 π 
sin40o=sin(45−5o) czyli Δx=(−5o) = −

to wyjdzie nam lepiej bo sin40o=0,6457
 36 
25 cze 00:18