matematykaszkolna.pl
ciągi Zimowy:
 1 
Znajdź wzór ogólny ciągu określonego rekurencyjnie: a1 =3 i an+1 =

 an 
28 kwi 18:40
M:
24 cze 06:01
Mariusz:
 1 
a1 = 3, a2 =

 3 
an+2 = an Jak ktoś lubi to niech rozwiązuje równaniem charakterystycznym Można też funkcją tworzącą Tutaj zwykła funkcja tworząca wystarczy A(x) = ∑n=1anxnn=1an+2xn=∑n=1anxn
1 

(∑n=1an+2xn+2) = ∑n=1anxn
x2 
1 

(∑n=3anxn) = ∑n=1anxn
x2 
n=3anxn = x2(∑n=1anxn)
 1 
n=1anxn − 3x −

x2 = x2(∑n=1anxn)
 3 
 1 
(1−x2)A(x) = 3x +

x2
 3 
 
 1 
3x +

x2
 3 
 
A(x) =

 1−x2 
 1 
3x +

x2
 3 
 Ax Bx 

=

+

1−x2 1−x 1+x 
 1 
3x +

x2 = Ax(1+x) + Bx(1−x)
 3 
 1 
3 +

x = A(1+x) + B(1−x)
 3 
 1 
3 +

x = (A+B) + (A − B)x
 3 
A+B = 3
 1 
A−B =

 3 
 10 
2A =

 3 
 5 
A =

 3 
 4 
B =

 3 
 5 x 4 (−x) 
A(x) =

*


*

 3 1−x 3 1−(−x) 
 5 4 
A(x) =

(∑n=1xn) −

*(∑n=1(−1)nxn)
 3 3 
 5 4 
A(x) = ∑n=1(


(−1)n)xn
 3 3 
 5 4 
an =


(−1)n
 3 3 
25 cze 05:52
: Można od razu, bez jakichkolwiek rachunków:
  3 dla nieparzystych n  
an =
  1/3 dla parzystych n 
27 cze 13:59