matematykaszkolna.pl
Wyznacz granicę, gdy x dąży do -2 kiki:
 |x+2| 
funkcja określona jest wzorem f(x)=

.
 x3+4x2+4x 
28 kwi 14:05
M:
24 cze 06:01