matematykaszkolna.pl
zadanko logarytm: Dana jest funkcja f określona wzorem f(x)=4x3−2x+1 dla wszystkich liczb rzeczywistych. uzasadnij że prosta l o równaniu 10x−y+9=0 jest styczna do wykresu funkcji f. f'(x)=12x2−2=a y=(12x2−2)x+b co dalej?
26 kwi 18:59
logarytm:
26 kwi 19:43
Benny: f'(x)=12x2−2 f'(x)=a a=10 12x2−2=10 12x2−12=0 x2−1=0 ⇒ x=1 lub x=−1 Sprawdzamy dla którego x'a wykresy są styczne podstawisz i powinien Ci wyjść punkt styczności P(−1;−1)
26 kwi 19:50