matematykaszkolna.pl
Element odwrotny w ciele MasterSplynter: Jak obliczyć: (111)−1 w ciele GF(23) określonym przez wielomian x3+x+1 ?
26 kwi 15:44
M:
25 cze 06:01