matematykaszkolna.pl
wyznaczyć całke ogólna tego równania rozniczkowego nata: y'=e3x+5y
20 kwi 14:48
M:
27 cze 06:00
Mariusz: y' = e3xe5y e−5yy' =e3x e−5ydy = e3xdx
−1 1 

e−5y =

e3x+C
5 3 
 5 
e−5y = −

e3x−C
 3 
 5 
−5x = ln(−

e3x−C)
 3 
 1 5 
x = −

ln(−

e3x−C)
 5 3 
27 cze 09:13