matematykaszkolna.pl
Kombinatoryka Bolek: Ile ośmiocyfrowych liczb można otrzymać przestawiając cyfry liczby 20152015.
18 kwi 16:19
M:
27 cze 06:01
:
 7! 
3*

 (2!)3 
27 cze 07:57