matematykaszkolna.pl
prawdopodobieńtwo Wiola: Niech A, B ∊ Ω. Oblicz P(A'∪B), jeśli P(A')=14 oraz P(A'∪B')=17.
17 kwi 17:40
M:
29 cze 06:00