matematykaszkolna.pl
przeksztalccenia wykresow funkcji greeneyes: rysunekNa rysunku jest przedstawiony fragment wykresu funkcji f ktorej dziedzina jest zbior <−6,6>. Wykres funcji f jest symetryczny wzgledem osi OY. a) uzupelnij brakujacy fragment wykresu funcji f b)naszkicuj wykres funkcji g, opisanej wzorem g(x)=f(x−3)+1 c)odczytaj z wykresu funkcji g zbior rozwiazan nierownosci g(x)<0 d)podaj maksymalne przedzialy w ktorych funkcja g jest malejaca e)oblicz wartosc wyrazenia g(8) * g(−√5) − g(1)
17 kwi 02:23
J: i gdzie jest problem ?
17 kwi 08:21
greeneyes: po prostu nie rozumiem nic z tego dzialu i nie potrafie tego rozwiazac
17 kwi 09:12
J: a czy potrafisz z tego rysunku odczytać, dla jakiej wartości x funkcja przyjmuje wartość 0 ?
17 kwi 09:18
Yandon: [g(−4)+g(5)]*[g(−3)−g(1)]
23 wrz 22:32
janek191: Znowu ktoś sięga do zadań sprzed 6 latemotka
24 wrz 08:53