matematykaszkolna.pl
Okrąg Dyz: W okręgu o promieniu 35 poprowadzono prostopadłe cięciwy AB i CD. Oblicz AC2 + BD 2.
16 kwi 19:16
M:
29 cze 06:01
seler: rysunek Długość promienia = r, w trójkącie AED: δ = 90o − α, sinα = cosδ. Skorzystamy z tożsamości: 1 − cos2x = 2sin2x Z twierdzenia cosinusów w trójkątach ACS i BSD: |AC|2 = 2r2 − 2r2cos2δ = 2r2(1 − cos2δ) = 2r2 * 2sin2δ = 4r2cos2α |BD|2 = 2r2 − 2r2cos2α = 2r2(1 − cos2α) = 2r2 * 2sin2α = 4r2sin2α |AC|2 + |BC|2 = ...
29 cze 13:37
burak: albo: sinδ = cosα z twierdzenia sinusów w trójkątach ACD i ABD:
|AC| |BD| 

= 2r ⇒ |AC| = 2r cosα i

= 2r ⇒ |BD| = 2r sinα
sinδ sinα 
|AC|2 + |BC|2 = 4r2(cos2α + sin2α = ...
29 cze 19:15