matematykaszkolna.pl
Całki Klodzia: Oblicz długość pętli linii 9ay2 = x(x − 3a)2 , a > 0.
15 kwi 14:42
M:
30 cze 06:37