matematykaszkolna.pl
Całki Klodzia: Oblicz całkę nieoznaczoną ∫1+1/x2 dx
15 kwi 11:34
M:
30 cze 06:38