matematykaszkolna.pl
przedstaw wyrażenie w postaci ilorazu dwóch uporządkowanych wielomianów. ułamki algebraiczne:
x2+3x−4 x2+2x+1 x2+8x+16 

*

/

x−3 x2−1 x2−5x+6 
12 kwi 18:39
M:
2 lip 06:01
Mi Ka: Założenie x−3≠0 x≠3 x2−1≠0 x≠−1 lub x≠1 x2−5x+6=(x−3)(x−2)≠0 x≠3 lub x≠2 x2+8x+16=(x+4)2≠0 x≠−4 D=ℛ\{−4, −1,1, 2,3}
 x2+3x−4 x2+2x+1 x2+8x+16 
[

*

] : [

]=
 x−3 x2−1 x2−5x+6 
 x2+3x−4 (x+1)2 x2−5x+6 
=[

*

]*[

]=
 x−3 (x−1)(x+1) x2+8x+16 
 (x2+3x−4)(x+1) (x−3)(x−2) 
=

*

=
 (x−3)(x−1) x2+8x+16 
 (x+4)(x−1)(x+1) (x−3)(x−2) 
=

*

=
 (x−3)(x−1) (x+4)2 
 (x+1)(x−2) x2−x−2 
=

=

 x+4 x+4 
2 lip 11:43