matematykaszkolna.pl
doprowadź do najprostszej postaci wyrażenie ułamki algebraiczne:
 x x 
1−

−2*

 x−2 2+x 
12 kwi 18:34
M:
2 lip 06:00
Z.K: x≠2 oraz x≠−2
x−2 x 2x =
x−2 x−2 x+2 
 −2 2x 
=


=
 x−2 x+2 
 −2(x+2)−2x(x−2 
=

=
 (x−2)(x+2) 
−2x−4−2x2+4x 

=
(x−2)(x+2) 
−2x2+2x 2x(1−x) 

=

(x−2)(x+2) (x−2)(x+2) 
10 lip 18:50