matematykaszkolna.pl
Całki Klodzia: Oblicz całkę ∫1−cosα
12 kwi 18:32
M:
2 lip 06:02
ziutek:
 α 
1 − cosα = 2sin2

 2 
2 lip 10:25