matematykaszkolna.pl
wyznacz ania: Wyznacz W(x)+P(x), W(x)−P(x) oraz W(x)xP(x), jeśli W(x)=x3+x+1 i P(x)=−2x2+3
9 kwi 11:35
M:
3 lip 06:16
: W(x)+P(x)=(x3+x+1)+(−2x2+3)=... W(x)−P(x)= (x3+x+1)−(−2x2+3)=... W(x)*P(x)=(x3+x+1)*(−2x2+3)=...
3 lip 08:58