matematykaszkolna.pl
Oblicz Natalia: Oblicz największą liczbę całkowitą spełniającą nierówność |πx+67|<10π.
7 kwi 18:55
M:
6 lip 06:02