matematykaszkolna.pl
Trygonometria karton16: Zbuduj kąt a taki, że 0 < a < 90 i sin a=78. Oblicz wartość wyrażenia (sina+cosa)3
7 kwi 16:49
M:
6 lip 06:02