matematykaszkolna.pl
wartość wyrażenia w przybliżeniu jest równa ? Mateusz: 17(sinα + cosα)(sin2α +sin2α(90 − α)) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 8tgα
29 mar 10:06
M:
8 lip 06:02
Qi Pa : Należałoby podać dla jakiego argumentu α
10 lip 00:53