matematykaszkolna.pl
geometria Magda : Zaznacz w układzie współrzędnych zbiór A={ (x,y)⊂R2 : y≥ |x+3| −1}
23 mar 20:00
M:
10 lip 06:02
Qi Pa : rysunek Obszar zakreskowany wraz z brzegiem wykresu y=|x+3|−1
10 lip 09:05