matematykaszkolna.pl
Wyznacz wzór funkcji g Paula: Wyznacz wzór funkcji g której wykres otrzymano przez przesunięcie wykresu funkcji f(x)=2x2+3x +1: a) o 2 jednostki w prawo b)o 1 jednostkę w lewo
19 mar 07:23
J: a) g(x) = 2(x−2)2 + 3(x−2) b) g(x) = 2(x+1)2 + 3(x+1)
19 mar 08:23
J: w obu przypadkach na końcu dopisz : + 1 ( nie zauważyłem )
19 mar 08:23
Paula: Dziękuję bardzo emotka
19 mar 13:22
lol: Zad. 3. (2p) . Wyznacz wzór funkcji g, której wykres otrzymano po przesunięciu równoległym wykresu funkcji kwadratowej f o wektor , jeśli f(x) = x2−5x + 6 W= [–1, 3]
20 lis 17:41
zuza:
13 gru 22:36
Jolanta: Od x odejmujemy pierwsza współrzędna wektora i dodajemy druga g(x)=(x+1)2−5(x−1)+6+3 g(x)=x2+2x+1−5x+5+9=
13 gru 23:40