matematykaszkolna.pl
Liczby martuu_: Ile jest wszystkich parzystych liczb czterocyfrowych, w których zapisie występują jedynie cyfry: 1, 2 i 3? 27, 54, 64 czy 81?
15 mar 17:35
Mila: Cyfrę jedności możesz wybrać tylko na jeden sposób XXX2 − 3*3*3=27 pierwsza cyfra na 3 sposoby, druga na 3 i trzecia na 3 sposoby.
15 mar 17:46
Szymon:
22 lut 14:50