matematykaszkolna.pl
w ostrosłupie prawidłowym czworokątnym wysokość jest równa maarza: w ostrosłupie prawidłowym czworokątnym wysokość jest równa 2 pierwiastki z 3 cm a kąt między wysokością ostrosłupa a wysokością ściany bocznej ma 30 stopni. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa
27 lut 13:35
Ja: rysunekI teraz pomyśl
27 lut 13:39
Oliv:
30 paź 18:11