matematykaszkolna.pl
Planimetria xyz: 1. Kąt przy podstawie trapezu równoramiennego ma miarę 30 stopni. Dłuższa podstawa jest równa 63, a ramię ma długość 3. Oblicz promień okręgu opisanego na tym trapezie. Obliczyłam że przekątna jest równa 37 i taka jest odpowiedź ale nie rozumiem czemu przekątna to jednocześnie promień okręgu opisanego na nim.emotka 2. Wysokości równoległoboku wynoszą 2,4cm i 4cm a jego obwód jest równy 16cm Oblicz cosinus kąta rozwartego między przekątnymi tego równoległoboku
 6 6 
Wyliczyłam boku : 3 i 5 następnie z jedynki trygonometrycznej cosα=

lub cosα=−

 10 10 
Dalej nie mam pomysłu coemotka
23 lut 21:36
Janek191:: rysunek Mamy a = 63
h 

= sin 30o ⇒ h = 1,5
3 
x 3 

= cos 30o =

⇒ x =1,5 p{3]
3 2 
b = a − 2 x = 33 0,5 b = 1,53 r2 = (0,5 b)2 + ( h + y)2 = 2,25*3 + ( 1,5 + y)2 = 6,75 + ( 1,5 + y)2 oraz r2 = (0,5 a)2 + y2 = ( 3 3)2 + y2 = 27 + y2 więc 6,75 + (1,5 + y)2 = 27 + y2 6,75 + 2,25 + 3y + y2 = 27 + y2 3 y = 27 − 9 = 18 y = 6 ==== zatem r2 = ( 33)2 + y2 = 9*3 + 36 = 27 + 36 = 63 r = 63 = p{9*7) = 37 ===================
23 lut 21:59
prosta: Zad.2
  3  
α− kąt ostry równoległoboku , więc cosα=

  5 
  3  
β− kąt rozwarty cosβ=cos(180o−α)=−cosα=−

  5 
23 lut 22:48
prosta: dalej policzyć przekątne i z tw. cosinusów kąt między nimi
23 lut 22:50
xyz:
 3 
A czemu bierzemy pod uwagę cosα

a ten drugi odrzucamy ? emotka
 5 
24 lut 15:40