matematykaszkolna.pl
Rozłóż wielomian na czynniki nierozkładalne wew: W(x) = x3−6x2+12x−8
26 lis 14:17
Eta: zastosuj wzór: (a−b)3 = a3 −3a2b +3ab2 −b3 to: W(x)= ( x −2)3 = (x−3)(x−3)(x−3)
26 lis 14:30
Faiu: a) W(x) = x−6x2+12x−8
5 lis 19:33
a: Popraw zapis W(x)
5 lis 19:47
Jolanta: Jeżeli masz problem z wykorzystaniem wzoru skróconego mnozenia W(x)=x3−6x2+12x−8 sprawdzam dzielniki 8 dla x=2 wynik jest 0 W(2)=23−6*22+12*2−8=0 czyli wielomian dzieli się przez (x−2) x3−6x2+12x−8 : (x−2)=x2−4x+4 mozna policzycΔ i pierwiastki albo sprawdzić dzielniki 4 Dla x =2 W(2)= 22−4*2+4=0 Po podzieleniu przez (x−2 ) wynik wynosi x−2 2 jest pierwiastkiem potrójnym W(x)=(x−2)(x−2)(x−2)
5 lis 22:55