matematykaszkolna.pl
r dkc: Prosta przechodząca przez punkt A=(1,3) odcina od pierwszej ćwiartki układu współrzędnych trójkąt o najmniejszym polu. Wyznacz równanie tej prostej. Proszę o pomoc tylko w rysunku jak ten trójkąt ma wyglądać
19 lut 19:17
Eve: rysunek
19 lut 19:19
gdrkff:
30 paź 23:28