matematykaszkolna.pl
FUNKCJA KWADRATOWA Zdzisiu: Wyznacz wartości parametru m, dla których suma kwadratów dwóch różnych pierwiastków równania x2+(m+2)x+3m−2=0 jest większa od 7. Nie chce mi to wyjść. Co zrobiłem: 1) Założenia Δ>0, x12+x22>7 2) Δ=m2−8m+12>0 −−−> Δm=16 −−−> m1=2, m2=6 −−−−> m∊ (−;2) ∪ (6;) 3) x12+x22>7 −−−> (x1+x2)2−2x1x2>7 Ze wzorów Viete'a wyliczyłem: x1+x2=−m−2 x1x2=3m−2 4) (x1+x2)2 − 2x1x2>7 I teraz jak to wyliczę, to wychodzi mi m1=−5+32, m2=−5−32, co nie zgadza się z wynikiem. Mógłby ktoś powiedzieć co jest źle?
19 lut 18:01
Mila: Jaki masz wynik w odpowiedzi?
19 lut 18:22
Zdzisiu: m∊(−;1) ∪ (1;2) ∪ (6;)
19 lut 21:23
Mila: (x1+x2)2−2x1*x2>7 (m+2)2−2*(3m−2)>7 i Δ>0⇔ m2+4m+4−6m+4−7>0 i m∊ (−;2) ∪ (6;)⇔ m2−2m+1>0 (m−1)2>0⇔m≠1 i m∊ (−;2) ∪ (6;)⇔ m∊ (−;1)∪(1,2) ∪ (6;)⇔ Albo zapis z wyłączeniem 1 m∊ (−;2)\{1} ∪ (6;)
19 lut 21:29
Zdzisiu: x1+x2 = −b/a czyli x1+x2=−m−2?
20 lut 16:15
Zdzisiu: czy −m−2 to to samo co m+2?
20 lut 16:16
Mila: Nie , to nie jest to samo, zauważ jednak, że: (−m−2)2=[(−1)*(m+2)]2=(−1)2*(m+2)2=(m+2)2
20 lut 16:29
Zdzisiu: no tak, racja, dzięki emotka
20 lut 16:49
Zdzisiu: a mogłabyś mi jeszcze pomóc w tym przykładze: Wyznacz wartości parametru m, dla których kwadrat sumy dwóch różnych pierwiastów równania (4−m)x2+mx−m=0 jest większy od 1. Policzyłem Δ, z tego przedział m, potem znowu jak w poprzednim przykładzie w wzorów Viete'a itd. i doszedłem do momentu −2m3+8m2+16m−64>0? I nie mogę tego dalej wyliczyć, próbowałem schematem hornera, ale zostaje reszta i nic mi to nie daje, próbowałem rozbić, ale też mi sie nie udałoemotka
20 lut 17:04
Zdzisiu: ?
20 lut 17:20
Mila: W(m)=−2m3+8m2+16m−64 W(4)=−2*64+8*16+16*4−64=−128+128=0 Schemat Hornera: −2 8 16 −64 m=4 −2 0 16 0 −2m3+8m2+16m−64=(−2m2+16)*(m−4) licz dalej
20 lut 17:28
Zdzisiu: a sprawdzałaś całość zadania? bo z pierwszego przedziału (tego z delty) wyszło mi m∊(−;0)∪(5 1/3;), teraz wyszło m1= 8 lub m1=−8 i m2=4, a odpowiedź prawidłowa to m∊(2;4) ∪ 94;5 1/3). Skąd ta 2?
20 lut 17:42
Zdzisiu: m∊(2;4) ∪ (4; 5 1/3) − prawidłowa odp
20 lut 17:42
Mila: Nie sprawdzałam, założyłam, że masz problem z ostatnia nierównościa. zaraz sprawdzę.
20 lut 17:45
Zdzisiu: no bo miałem też, ale wydawało mi się, że wszystko wcześniej było ok, a wynik znowu się nie zgadzaemotka
20 lut 17:48
Mila: 1) m≠4
 16 
2) Δ=−3m2+16m>0 dla m∊(0,4)∪(4,

)
 3 
3) (x1+x2)2>1⇔
 m 
(

)2>1⇔
 m−4 
m2 

>1 /*(m−4)2
(m−4)2 
m2>m2−8m+16⇔ m>2
 16 
4) m∊(2,4)∪(4,

)
 3 
20 lut 17:56
Zdzisiu: Kolejny mój głupi błąd, dzięki wielkie, niepotrzebnie od (x1+x2)2 odjąłem 2x1x2 emotka
20 lut 18:00
Mila: Policzyłeś sumę kwadratów zamiast kwadrat sumy, dobrze, że teraz a nie na maturze. Teraz będziesz uważał.
20 lut 18:02
Zdzisiu: Będę emotka
20 lut 18:10
Zdzisiu: Nie wychodzi mi kolejne zadanie tego typu: Wyznacz wartości parametru m, dla których suma odwrotności kwadratów dwóch różnych pierwiastków równania x2+2mx−x−1=0 jest równa 3. Δ>0 1/x12+1/x22=3 Δ=(2m−1)2+4=4m2−4m+5 I teraz Δ z m wychodzi ujemna?emotka
21 lut 11:39
Czaruś: rysunek*Δ<0 oznacza, że nie ma miejsc zerowych (wykres nie przecina się z osią OX). a>0 a więc cała parabola znajduje się nad osią OX ⇒ m∊ℛ (dla dowolnego m: Δ>0) *patrząc na nierówność z innej strony: Δ>0 Δ= (2m−1)2+4 >0 (2m−1)2 > −4 (dowolna liczba podniesiona do kwadratu jest nieujemna, a więc m jest dowolne (m∊R) ) Następnie robimy przekształcenie:
1 1 

+

=3
(x1)2 (x2)2 
(x1)2+(x2)2 2x1x2 

=3 / +

(x1x2)2 (x1x2)2 
(dzięki temu możemy licznik zwinąć: (a+b)2=a2+2ab+b2 )
(x1+x2)2 2x1x2 

=3+

(*)
(x1x2)2 (x1x2)2 
 c −b 
Teraz korzystamy ze wzorów Viete'a: x1x2=

oraz x1+x2=

 a a 
Otrzymujemy: x1x2=−1 x1+x2=1−2m Podstawiamy do (*):
(1−2m)2 −2 

=3+

(−1)2 (−1)2 
(1−2m)2 

=1
(−1)2 
( a2=|a| ) |1−2m| = 1 1−2m=1 v 1−2m=−1 m=0 lub m=1
24 lis 19:53