matematykaszkolna.pl
wykres funkcji g otrzymano w wyniku przesunięcia wykresu f(x)=|x| o wektor Basia: wykres funkcji g otrzymano w wyniku przesunięcia wykresu f(x)=|x| o wektor v=[ 2 , 1−22 ] oblicz x1 i x2
14 lut 15:26
J: a co to są x1 i x2 ?
14 lut 15:28
J: pewnie miejscca zerowe .. zatem: Ix −2I + 1 − 2 = 0
14 lut 15:29
J: ⇔ x − 2 = 2 − 1 lub x − 2 = 1 − 2
14 lut 15:30
nick: log2(800)1/6
20 lis 15:10
Mila:
 1 1 1 
=

*log2(8*100)=

*(log2(8)+log2(4*25))=

*(3+2log(2)+2log2(5))=
 6 6 6 
 1 
=

*(3+1+2log2(5) )=
 6 
 2 1 
=

+

log2(5)
 3 3 
20 lis 20:34