matematykaszkolna.pl
Wyznaczenie hesjanu michał: Potrzebuje pilnie pomocy z zdaniem: Podaj wzór na hesjan fukncji 2 zmiennych. Wyznacz hesjan funkcji x3 + 2xy2 + 5y
6 lut 15:24
nico: x3+2xy2+5y
16 sty 18:09
Min. Edukacji: 112
16 sty 20:03
chichi: f(x,y) = x3 + 2xy2 + 5y
 ∂f ∂f 
(1)

(x,y) = 3x2 + 2y2,

(x,y) = 4xy + 5
 ∂x ∂y 
 2f 2f 
(2)

(x,y) = 6x,

(x,y) = 4x
 ∂x2 ∂y2 
 2f 2f 
(3)

(x,y) =

(x,y) = 4y (tw. Schwarza)
 ∂x∂y ∂y∂x 
 
nawias
6x 4y
nawias
nawias
4y 4x
nawias
 
Hf(x,y) =
emotka
  
16 sty 20:11