matematykaszkolna.pl
różne Anna: Proszę o sprawdzenie 2 zadań i pomocy/podpowiedzi w 2 innych zadaniach. 1)
 1 
Wyznacz wszystkie wartości parametru k, k∊R, dla których równanie (cosx+

)(sinx−k)=0 ma
 2 
trzy rożne rozwiązania w przedziale <0, 2π>.
 1 
cosx=−

 2 
 2 4 
x=

π v x=

π
 3 3 
2 różne rozwiązania sinx=k 1 rozwiązanie dla k=1 v k= −1 czyli odp: k∊{−1, 1} 2) Wyznacz wartości parametru p, dla których dziedziną funkcji f(x) = (p3 + 2p2 − p − 2)x + 1 −3p jest zbiór liczb rzeczywistych. a=0 i 1−3p≥0
 1 
(p3 + 2p2 − p − 2) = (p − 1)(p + 1)(p + 2) i p ≤

 3 
p∊{−2, −1} 3) Na trapezie można opisać okrąg, można w ten trapez także wpisać okrąg. Oblicz promienie tych okręgów, jeśli podstawy mają długość 4 i 16. skoro można na tym trapezie opisać i wpisać okrąg, to jest on równoramienny, czyli ramiona mają 10 obliczyłam promień okręgu wpisanego r=4 ale nie mam pojęcia jak obliczyć promień okręgu opisanego R 4) Wyznacz zbiór wartości funkcji f(x) = x2 + | log2014x |* logx2014
 1 
logx2014 =

 log2014x 
 | log2014x | 
f(x)= x2 +

=x2 + |1|
 log2014x  
czyli
 x2 + 1 , gdy log2014x ≥0  
f(x) x2 − 1 , gdy log2014x <0
to jest dobrze? czyli to znaczy, że Zw=(−; −1> ∪ <1; +) ?
6 lut 13:59
Qulka: rysunekx2+82=R2 (8−x)2+22=R2
6 lut 14:06
J: zad 4) zastanów się nad dziedziną tej funkcji
6 lut 14:15
Qulka: rysunekw 4 na dzień dobry x>0 bo to liczba logarytmowana błąd w zapisie bo |1| to 1 analiza dalej poprawna ..wniosek nie ZW te niebieskie kawałki
6 lut 14:16
J: x = 1 też nie należy do dziedziny...emotka
6 lut 14:19
Anna: czyli powinno być x2 +1, gdy log2014x > 1 x2 −1, gdy log2014x ∊(0;1) ? czy wcześniej miałam dobrze? ZW ∊(−1;0)∪(2;+)
6 lut 14:26
Qulka: też nie emotka tam powinny być wszędzie kółeczka..ale tyle razy poprawiałam niebieskie że już byłam zmęczona emotka
6 lut 14:27
Qulka: wcześniej miałaś dobrze log a efektem rozwiązania będą same x w tych przedziałach co napisałaś niżej
6 lut 14:28
J: Rozwiązanie: 14:26 prawidłowe
6 lut 14:30
Anna: czyli x2 +1, gdy log2014x ≥0 , x>1 x2 −1, gdy log2014x <0 , x∊(0;1)
6 lut 14:33
Qulka: czyli ⎧ x2 + 1 , gdy log2014x ≥0 f(x) ⎩ x2 − 1 , gdy log2014x <0 więc x2 +1, gdy x > 1 x2 −1, gdy x ∊(0;1) ? ZW ∊(−1;0)∪(2;+)
6 lut 14:33
Qulka: o właśnie emotka
6 lut 14:34
Anna: Ok : ) Dziękuję bardzo : ) a pozostałe zadanka?
6 lut 14:36
J: zad 1) OK
6 lut 14:38
Anna: w zadaniu 2) widzę, że "zjadłam" potęgi, powinno być: 2) Wyznacz wartości parametru p, dla których dziedziną funkcji f(x) = (p3 + 2p2 − p − 2)x + 1−3p jest zbiór liczb rzeczywistych. a=0 i 1−3p≥0
 1 
(p3 + 2p2 − p − 2) = (p − 1)(p + 1)(p + 2) i p ≤

 3 
p∊{−2, −1}
6 lut 14:54
Qulka: ok
6 lut 15:39
Anna: Dziękuję bardzo za pomoc i sprawdzenie zadanek : )
6 lut 15:56
Qulka: z co Ci wyszło w 3?
6 lut 15:57
Anna:
541 

4 
6 lut 16:10
Qulka: wygląda ok emotka
6 lut 16:13
Anna: rysunekmam jeszcze takie zadanie: W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym odległość środka podstawy ostrosłupa od jego krawędzi bocznej wynosi 3. a) Wyznacz objętość V ostrosłupa jako funkcję jego wysokości x i podaj dziedzinę tej funkcji b) Dla jakiej wartości x objętość ostrosłupa jest najmniejsza? Oblicz tę objętość. c) Naszkicuj wykres funkcji V hym, nie wiem czy dobrze, ale wyszło mi
 2x23 
a) V(x)=

 3x2−3 
D: x∊(3; +) b) dla x=6 V(6)=4 c) nie wiem czy da się jakoś na skróty zrobić, więc chyba trzeba zrobić przebieg zmienności funkcji...
6 lut 16:20
andrzejh: halo
22 maj 15:22
halo: halo
21 lut 21:37
Filip: |PS| = x2 − 3
x2 − 3 2x 

=

x a2 
 2x2 
a =

 x2 − 3 
21 lut 21:49