matematykaszkolna.pl
Na ile sposobów mozna podzielić 33 osobową klasę na 3 równoliczne zespoły ? left: Na ile sposobów mozna podzielić 33 osobową klasę na 3 równoliczne zespoły ? ZAZNACZ ODP
 
nawias
33
nawias
nawias
11
nawias
nawias
22
nawias
nawias
11
nawias
 
A:
  
 
nawias
33
nawias
nawias
11
nawias
nawias
22
nawias
nawias
11
nawias
 
B:
/3!
  
 
nawias
33
nawias
nawias
11
nawias
nawias
22
nawias
nawias
11
nawias
 
C:
*3!
  
 
nawias
33
nawias
nawias
11
nawias
 
D:
3
  
26 sty 18:40
Frost:
nawias
33
nawias
nawias
11
nawias
 
nawias
22
nawias
nawias
11
nawias
 
*
*1
  
Moim zdaniem odp A. W zadaniu nie ma znaczenia która osoby do której grupy itp.
26 sty 18:42
Janek191: Którą odpowiedź proponujesz ? emotka
26 sty 18:42
left: tak ale odpowiedzi podają że nalezy podzielić i nie mam pojęcia dlaczego ?
26 sty 18:43
Janek191: Frost już odpowiedział emotka
26 sty 18:43
left: to rozumiem że w odpowiedzi jest błąd?
26 sty 18:53
PW: Odpowiedź
 
nawias
33
nawias
nawias
11
nawias
nawias
22
nawias
nawias
11
nawias
 
(1)
  
byłaby prawidłowa, gdyby ważna była kolejność grup, np.pierwsza grupa bdzie się uczyć angielskiego, druga − rosyjskiego, trzecia − esperanto. Pierwsi − losowani z calej klasy tworzyliby pierwszą grupę, następni − losowani spośród 22 pozostałych − drugą grupę, trzecia
 
nawias
11
nawias
nawias
11
nawias
 
grupa wyłania się automatycznie (niektórzy piszą dla formalności "razy
", chociaż to
  
1). Jeżeli natomiast kolejność losowania nie jest ważna, np. tworzymy w ten sposób trzy równorzędne grupy do nauczania angielskiego w małych zespołach, to dzielimy liczbę (1) przez 3!, gdyż tyle jest możliwych sposobów "przestawiania" trzech grup między sobą, a liczba (1) uwzględnia te przestawiania, czyli kolejność grup.
26 sty 19:06
Mila: Odp. A odpowiada podziałowi na 3 grupy równoliczne i istotna jest kolejność grup.(I,II,III grupa) Odp. B odpowiada podziałowi na 3 grupy równoliczne i nie jest istotna kolejność grup.
26 sty 19:07
Kacper: Użytkownik k.. zostanie zablokowany
23 lis 16:41