matematykaszkolna.pl
O funkcji kwadratowej f(x)=x^2 + 3x -c wiadomo, że przyjmuje wartości dodatnie nobocoto: O funkcji kwadratowej f(x)=x2 + 3x −c wiadomo, że przyjmuje wartości dodatnie dla każdego argumentu. Zatem c może mieć wartość równą: A. −1 B. 0 C. −2 D. −2,5
1 gru 22:21
nobocoto: Proszę o pomoc
1 gru 23:04
Ditka: Δ<0 musi być (wtedy cała parabola nad osią OX) Δ=32−4*(−c) 9+4c<0 c<−214 więc odp D
1 gru 23:11
Hesia: −214 nie jest odp D, bo w D jest −212
20 gru 19:37
Eta: rysunek Odp: D)
20 gru 19:42
Ktoś: f(x)=x2+3x−c f(x)>0 dla x∊R △=32−4*1*c 9−4c<0 −4c<9 c>9/4 c>2,5 −c<−2,25 Odp: D
27 kwi 10:25