matematykaszkolna.pl
Wyznacz wartości parametru Marcelina: Wyznacz wszystkie wartości parametru m (m∊R) dla których równanie 1/2x2−(m+1)x−m2+m+2=0 ma 2 różne rozwiązania dodatnie. Jak się za coś takiego zabrać?
27 lis 17:29
Bogdan: założenia: Δ > 0 i x1*x2 > 0 i x1 + x2 > 0 (wzory Viete'a)
27 lis 17:31
Marcelina: 1/2x2−(m+1)x−m2+m+2=0 Δ=(m+1)2−4*1/2*m2+m+2 Δ=m2+2m+1−2*m2+m+2 Δ=m2+2m+1−2m2+m+2 Δ=−m2+4m+5 −m2+4m+5>0 x1*x2= −m22+m+2/ 1/2 = x1 + x2= m+1/ 1/2= Niestety nadal nie wiem jak to zrobićemotka Nie było mnie na tych lekcjach
27 lis 17:47
Marcelina: ?
27 lis 18:35
wredulus_pospolitus: Rozwiązujesz te nierówności
15 paź 21:45