matematykaszkolna.pl
Funkcje trygonometryczne Paola: rysunekOblicz wysokość drzewa (h) AB=20m α=15 β=25
27 paź 16:42
J :
h h 

= tgα i

= tgβ ... podstaw i licz...
20 + x x 
27 paź 16:50
ja:
24 mar 18:26
malczis: rysunek
24 mar 19:31