matematykaszkolna.pl
funkcja kwadratowa Monika: Wykres funkcji g otrzymano przez przesunięcie wykresu funkcji f(x) = 2x2 + 8x + 5 o wektor
 17 17 
[

,

]. W jakim punkcie znajduje się wierzchołek paraboli będącej wykresem
 4 4 
funkcji g?
27 paź 00:34
Eta:
 −8 
xWf=

= −2 , yWf=f(−2)=8−16+5=−3
 4 
 17 17 
Wf(−2,−3) to Wg(−2+

, −3+

)= .......
 4 4 
27 paź 01:06
pies: dlaczeego sie dodaje wektor? pwektor p a nie odejmuje?
25 sty 17:55
viasing777: f(x)=22+8x+5 p= −b2a + −84 = −2 q=−(64−4*5*2)8 = −3 f(x)= 2(x+2)2 −3 f(x)= 2(x+2−174)2 − 3+174 f(x)= 2(x+84174)2124+174 f(x)= 2(x− 94)254 |94* −54|= 4516 ≈2,8125 kod:812
9 sty 14:33