matematykaszkolna.pl
Oblicz przybliżoną wartość logarytmu MaggieM: Oblicz przybliżoną wartość logarytmu, przyjmując, że log2 ≈ 0,301. a) log20 b) log8
 1 
c) log

 5 
d) log0,25
25 paź 17:18
Aza: log20= log10+log2= 1+log2=......... log8= log23= 3*log2=...........
 1 2 
log

= log

= log2−log10= ...............
 5 10 
 1 
log0,25=log

= log2−2= −2*log2=.......
 4 
25 paź 17:22
52: a)log20=log2*10=log2+log10=... b)log8=log23=3log2=...
 2 
c)log

=log2−log10=...
 10 
 1 
d)log

=log 2−2=−2log2=...
 4 
25 paź 17:23
52: xD
25 paź 17:23
hchch:
24 paź 20:20