matematykaszkolna.pl
hui force:
 x2+2x+6 
Wyznacz wartosc parametrów a i b dla których wykres funkcji f(x)=

ma
 x2+ax+b 
dwie psymptoty pionowe o równaniach x=−3 i x=2
8 paź 19:40
force: ?
8 paź 19:48
===: g(x)=x2+ax+b g(−3)=0 9−3a+b=0 g(2)=0 4+2a+b=0 i licz −emotka
8 paź 19:52
force: a coś takiego : Wyznacz a,b jeśli wykres funkcji ma tylko jedna asymptote pionowa x=4 ?
8 paź 19:54
force: to soamo tylko ma jedna asymptote w x=4 to jak to obliczyć ?
8 paź 20:00
force: ?
8 paź 20:05
===: a kiedy f. kwadratowa ma jedno miejsce zerowe?
8 paź 20:06
force: Δ=0
8 paź 20:08
===: i wszystko jasne −emotka g(4)=0 ⋀ Δ=0
8 paź 20:13
force: a moze być ze Δ>0 i jakies jeszcze zal. ?
8 paź 20:33
===: a może być niebieskie?
8 paź 20:34
force: bo z g(4)=0 i Δ=0 wychodzi 1 para odp a ma wyjśc 3 pary
8 paź 20:39
kozak : a g(4)=1?
18 mar 11:35
jolanta pawlyszcze: nie g(4)=0
18 mar 11:36