matematykaszkolna.pl
Wykonaj działania, stosując prawo przemienności i łączności mnożenia. alex: a. (−1 3/4 ) * (−2,5) *3 5/6 * (−6) * 4/7 * 2 b. 0,375 * 4 * 6 * (−1/ 6 ) * (−0,25) * (−8) c. 1/21 * 25/7 * 0,7 * 1/3,5 * (−7) * (− 42/5) d. 3.6 * (− 1/2 ) * ( − 5/6 ) * 4 * 0,25 Z góry dzięki! emotka
16 wrz 16:54
Adam:
10 paź 08:13
siema:
20 wrz 19:20
Mila: a. (−1 3/4 ) * (−2,5) *3 5/6 * (−6) * 4/7 * 2=
 7 5 23 4 
(−

)*(−

)*

*(−6)*

*2=
 4 2 6 7 
 7 4 5 23 
(−

*

)*(−

*2)* (

*(−6))=(−1)*(−5)*(−23)=−(5*23)
 4 7 2 6 
itd
20 wrz 22:47